తెలుగు జాతి

Image

యాస వేరైనా భాష ఒక్కటే
ప్రాంతం వేరైనా మనుషులొక్కటే
నేల ఒక్కటే, శ్వాస ఒక్కటే
ఎవరు విడదీయగలరు రుద్రమ్మ పౌరుషాన్ని
ఎవరు చెరిపేయగలరు రాయల రాజసాన్ని
ఎవరు మరచిపోగలరు అన్నమయ్య మాధుర్యాన్ని
ఎవరు అనగలరు వీరు మన వారు కారని

మాట తెలుగే, ఆట తెలుగే

రాత తెలుగే, గీత తెలుగే

కారా మనవారు దాశరథి రామదాసు
అంతే సమానులు గురజాడ గిడుగు వారు

బాపు గీసినా మన కొరకే, రమణ రాసినా మన కొరకే
ఎవరు కోరినా మన కొరకే, ఎవరు పోరినా మన కొరకే

ఎంటీవోడు ఏ ప్రాంతం వాడు, పీవీ ఏ సీమ వాడు
ఏఎన్నారు ఏ దేశం వాడు, నీలం ఎవరి వాడు

కారా వీరందరు తెలుగువారు
కామా మనమందరం తెలుగు వారం

ఇష్వాకు శాతవాహన కాకతీయ విజయనగరం
తరతరాల మన ఐకమత్యానికి చిహ్నం

ఇప్పటికీ తెలుగువారం ఎప్పటికీ తెలుగు వారం
మరచిపోవద్దు మన గతం పోరాడుదాం తెలుగు జాతి అభ్యున్నతి కోసం

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s